Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

21. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

21. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,9

60

71,4

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,0

20

82,7

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

80

21,2

 

..

..

..

Värmlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Örebro

1,6

50

79,8

 

..

..

..

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,4

90

54,4

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

20

50,9

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

1,0

50

23,7

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,0

50

79,6

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

220

29,9

 

0,0

0

0,0

2012

0,1

60

86,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,1

80

80,0

 

0,9

130

92,5

2010

0,0

30

..

 

1,0

180

..

2009

0,1

70

..

 

0,5

50

..

2008

0,0

40

..

 

0,0

0

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna ta