Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

210

..

..

Uppsala

15

..

..

550

..

..

Södermanlands

13

..

..

420

..

..

Östergötlands

55

5 290

3,6

3 150

16 700

3,6

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

..

..

Kalmar

16

..

..

570

..

..

Gotlands

16

..

..

760

..

..

Blekinge

7

..

..

230

..

..

Skåne

173

6 610

1,3

14 280

94 400

1,3

Hallands

5

..

..

240

..

..

Västra Götalands

58

4 590

4,2

3 570

16 400

4,4

Värmlands

7

..

..

170

..

..

Örebro

5

..

..

370

..

..

Västmanlands

4

..

..

210

..

..

Dalarnas

4

..

..

220

..

..

Gävleborgs

3

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

104

7 010

1,3

7 320

51 300

1,3

Götalands mellanbygder

101

5 810

2,5

8 080

47 000

2,5

Götalands norra slättbygder

100

4 980

2,9

6 130

30 500

3,0

Svealands slättbygder

44

2 800

6,3

1 880

5 200

6,3

Götalands skogsbygder

25

5 200

6,7

1 160

6 000

6,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

410

..

..

Nedre Norrland

5

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

389

5 670

1,5

25 010

141 700

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 720

.

26 840

154 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.