Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

130

..

..

Uppsala

1

..

..

120

..

..

Södermanlands

3

..

..

160

..

..

Östergötlands

25

5 590

3,1

1 110

6 200

3,1

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

62

5 910

2,6

2 530

15 000

3,1

Gotlands

70

4 940

2,5

2 970

14 700

2,5

Blekinge

13

..

..

300

..

..

Skåne

77

6 620

1,5

4 910

32 500

1,5

Hallands

7

..

..

160

..

..

Västra Götalands

23

5 140

3,0

1 000

5 200

3,1

Värmlands

-

..

..

40

..

..

Örebro

1

..

..

50

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

1

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56

6 790

1,8

3 080

20 900

1,8

Götalands mellanbygder

162

5 580

1,6

7 230

40 400

1,7

Götalands norra slättbygder

45

5 390

2,0

1 970

10 600

2,1

Svealands slättbygder

6

..

..

540

..

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

740

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

285

5 740

1,1

13 570

78 000

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 410

.

13 870

73 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.