Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

4 150

2,0

11 160

46 300

5,2

Uppsala

217

4 330

1,5

40 830

176 800

1,5

Södermanlands

132

4 590

1,6

18 080

83 000

1,9

Östergötlands

237

5 230

1,8

24 730

129 300

1,8

Jönköpings

63

4 030

4,7

6 400

25 800

5,3

Kronobergs

42

4 040

4,3

2 600

10 500

6,1

Kalmar

123

4 620

2,8

9 310

43 000

3,3

Gotlands

149

4 650

1,7

14 380

66 900

2,1

Blekinge

61

4 780

4,3

3 320

15 900

4,4

Skåne

520

6 230

0,8

79 040

492 600

0,9

Hallands

141

5 520

1,8

22 820

125 900

1,8

Västra Götalands

357

5 050

1,6

57 450

290 200

1,7

Värmlands

95

3 750

4,6

11 330

42 500

4,6

Örebro

127

5 110

1,7

18 110

92 500

1,7

Västmanlands

140

4 930

1,4

19 440

95 800

1,4

Dalarnas

62

3 860

3,3

7 770

30 000

4,4

Gävleborgs

59

3 540

3,1

9 620

34 100

3,2

Västernorrlands

40

2 780

4,9

3 080

8 600

5,1

Jämtlands

50

2 930

2,8

2 300

6 700

2,9

Västerbottens

61

3 180

3,4

8 390

26 700

3,4

Norrbottens

53

2 880

2,7

3 560

10 300

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

457

6 370

0,8

71 240

453 800

0,9

Götalands mellanbygder

416

5 200

1,1

43 710

227 300

1,2

Götalands norra slättbygder

479

5 340

1,2

67 260

359 200

1,3

Svealands slättbygder

744

4 530

0,9

113 040

512 300

1,0

Götalands skogsbygder

317

4 290

2,2

34 440

147 700

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

145

3 960

2,5

17 580

69 700

2,7

Nedre Norrland

138

3 320

3,0

14 520

48 200

3,2

Övre Norrland

119

3 090

2,6

12 030

37 100

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

2 815

4 970

0,5

373 800

1 858 900

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 320

.

338 820

1 465 900 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.