Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 640

3,6

5 170

18 800

4,5

Uppsala

115

3 640

4,0

10 540

38 300

4,0

Södermanlands

144

3 740

3,6

12 490

46 700

3,6

Östergötlands

146

4 420

3,7

11 430

50 500

3,9

Jönköpings

62

3 870

4,1

5 360

20 800

4,9

Kronobergs

45

3 870

3,9

2 820

10 900

4,9

Kalmar

41

4 410

4,7

2 850

12 600

4,8

Gotlands

43

3 940

3,7

1 340

5 300

11,2

Blekinge

26

4 300

5,9

700

3 000

8,7

Skåne

145

6 000

1,7

9 970

59 800

2,4

Hallands

101

5 030

4,7

8 400

42 200

5,3

Västra Götalands

441

4 610

1,8

73 920

340 600

2,0

Värmlands

91

3 540

5,5

7 860

27 800

6,3

Örebro

144

4 490

3,4

15 060

67 700

3,9

Västmanlands

142

4 500

2,1

17 740

79 800

2,1

Dalarnas

57

3 460

4,8

4 340

15 000

6,4

Gävleborgs

39

3 230

4,7

3 200

10 300

9,9

Västernorrlands

9

..

..

430

..

..

Jämtlands

5

..

..

90

..

..

Västerbottens

14

..

..

630

..

..

Norrbottens

21

2 960

6,1

320

900

22,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

177

6 110

1,4

12 490

76 300

2,4

Götalands mellanbygder

107

4 470

2,4

4 740

21 200

4,0

Götalands norra slättbygder

468

4 770

1,8

67 330

321 000

1,9

Svealands slättbygder

640

4 170

1,4

63 050

262 900

1,5

Götalands skogsbygder

272

3 850

2,5

28 840

111 100

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

151

3 570

4,2

14 460

51 600

4,7

Nedre Norrland

43

2 830

7,4

2 660

7 500

13,1

Övre Norrland

35

2 930

6,6

960

2 800

17,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

1 893

4 390

1,0

194 560

853 200

1,1

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 790

.

186 750

709 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.