Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

350

..

..

Uppsala

10

..

..

540

..

..

Södermanlands

20

3 350

6,3

1 200

4 000

6,3

Östergötlands

62

5 030

3,1

3 790

19 100

3,1

Jönköpings

10

..

..

320

..

..

Kronobergs

17

..

..

300

..

..

Kalmar

68

4 970

2,7

3 510

17 400

2,8

Gotlands

62

4 830

3,7

2 390

11 500

3,7

Blekinge

18

..

..

520

..

..

Skåne

60

5 590

3,3

4 390

24 600

3,3

Hallands

26

5 940

3,2

1 420

8 400

3,2

Västra Götalands

55

4 690

4,0

3 000

14 100

4,0

Värmlands

11

..

..

340

..

..

Örebro

10

..

..

490

..

..

Västmanlands

5

..

..

270

..

..

Dalarnas

1

..

..

60

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48

5 980

2,9

2 840

17 000

2,9

Götalands mellanbygder

156

5 040

2,2

7 220

36 400

2,2

Götalands norra slättbygder

99

4 980

2,7

5 220

26 000

2,7

Svealands slättbygder

59

3 750

5,2

3 030

11 400

5,2

Götalands skogsbygder

69

4 380

4,4

3 630

15 900

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

920

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

445

4 900

1,4

22 930

112 300

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 030

.

37 150

186 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.