Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

490

..

..

Uppsala

22

3 310

5,2

1 900

6 300

12,3

Södermanlands

18

..

..

1 000

..

..

Östergötlands

23

3 700

11,7

1 870

6 900

16,2

Jönköpings

24

3 380

4,1

1 190

4 000

15,8

Kronobergs

4

..

..

160

..

..

Kalmar

14

..

..

1 140

..

..

Gotlands

7

..

..

240

..

..

Blekinge

3

..

..

100

..

..

Skåne

16

..

..

760

..

..

Hallands

6

..

..

790

..

..

Västra Götalands

93

4 210

3,2

7 320

30 800

7,9

Värmlands

10

..

..

670

..

..

Örebro

2

..

..

330

..

..

Västmanlands

6

..

..

640

..

..

Dalarnas

7

..

..

240

..

..

Gävleborgs

6

..

..

170

..

..

Västernorrlands

6

..

..

90

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

6

..

..

160

..

..

Norrbottens

2

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

570

..

..

Götalands mellanbygder

22

3 770

8,0

840

..

..

Götalands norra slättbygder

82

4 480

3,0

5 930

26 600

7,7

Svealands slättbygder

59

3 350

4,6

4 410

14 800

9,7

Götalands skogsbygder

74

3 610

4,8

5 460

19 700

9,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

1 340

..

..

Nedre Norrland

15

..

..

340

..

..

Övre Norrland

8

..

..

230

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

283

3 790

2,3

19 050

72 200

5,1

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 120

.

20 390

63 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.