Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

810

..

..

Uppsala

60

2 790

3,2

2 360

6 600

3,2

Södermanlands

31

3 150

5,2

730

2 300

5,2

Östergötlands

59

3 860

3,1

2 180

8 400

3,1

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

26

3 570

3,9

700

2 500

3,9

Gotlands

40

3 850

3,9

1 280

4 900

3,9

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

12

..

..

330

..

..

Hallands

9

..

..

160

..

..

Västra Götalands

43

3 280

5,9

1 390

4 600

6,4

Värmlands

5

..

..

210

..

..

Örebro

27

3 530

3,5

700

2 500

4,7

Västmanlands

31

3 190

4,3

1 010

3 200

4,3

Dalarnas

6

..

..

220

..

..

Gävleborgs

4

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

280

..

..

Götalands mellanbygder

68

3 780

2,6

2 100

7 900

2,6

Götalands norra slättbygder

83

3 680

3,4

3 150

11 600

3,6

Svealands slättbygder

168

2 970

2,0

5 680

16 900

2,0

Götalands skogsbygder

21

3 170

7,5

410

1 300

7,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

2 960

5,2

560

1 600

5,2

Nedre Norrland

1

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

375

3 330

1,5

12 200

40 700

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 710

.

15 670

42 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.