Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

97

6 450

1,5

15 040

97 000

1,5

Uppsala

185

6 830

1,4

33 350

227 700

1,4

Södermanlands

165

6 910

1,0

27 070

186 900

1,0

Östergötlands

283

7 100

1,0

55 190

391 900

1,0

Jönköpings

21

5 950

3,9

1 890

11 200

3,9

Kronobergs

10

..

..

500

..

..

Kalmar

129

7 090

1,7

11 960

84 800

1,7

Gotlands

108

6 060

2,3

9 830

59 500

2,3

Blekinge

46

7 260

3,4

3 430

24 900

3,4

Skåne

464

8 420

0,7

99 640

839 100

0,7

Hallands

94

7 250

1,5

11 010

79 900

1,5

Västra Götalands

372

6 810

1,1

69 850

475 900

1,1

Värmlands

52

6 140

2,8

3 820

23 500

3,1

Örebro

104

6 790

1,8

12 910

87 700

1,8

Västmanlands

129

6 500

2,0

20 260

131 600

2,0

Dalarnas

41

6 050

3,0

2 810

17 000

3,0

Gävleborgs

23

5 000

6,3

980

4 900

6,3

Västernorrlands

2

..

..

70

..

..

Jämtlands

3

..

..

50

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

415

8 470

0,7

86 800

735 600

0,7

Götalands mellanbygder

340

7 360

1,0

41 150

303 100

1,0

Götalands norra slättbygder

565

7 030

0,8

114 240

803 200

0,8

Svealands slättbygder

712

6 720

0,7

110 600

743 200

0,7

Götalands skogsbygder

182

6 190

2,3

17 250

106 800

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

97

6 430

1,6

9 170

58 900

1,6

Nedre Norrland

17

..

..

460

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

2 328

7 250

0,4

379 680

2 752 700

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

6 150

.

299 780

1 830 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.