Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

60

..

..

Uppsala

11

..

..

410

..

..

Södermanlands

24

2 090

3,3

1 000

2 100

3,4

Östergötlands

66

2 830

4,6

3 790

10 700

4,6

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

5

..

..

230

..

..

Gotlands

3

..

..

130

..

..

Blekinge

1

..

..

60

..

..

Skåne

21

3 520

6,1

1 650

5 800

6,1

Hallands

15

..

..

840

..

..

Västra Götalands

123

3 640

2,8

8 240

30 000

3,0

Värmlands

7

..

..

390

..

..

Örebro

20

3 200

6,4

680

2 200

6,4

Västmanlands

25

3 080

5,3

1 090

3 400

5,3

Dalarnas

2

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 490

6,1

1 650

5 800

6,1

Götalands mellanbygder

10

..

..

800

..

..

Götalands norra slättbygder

162

3 340

2,9

10 610

35 500

3,0

Svealands slättbygder

83

2 750

4,2

3 490

9 600

4,9

Götalands skogsbygder

26

3 900

5,5

1 370

5 300

6,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

870

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

326

3 270

2,0

18 770

61 400

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 150

.

14 470

45 900

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.