Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

2 990

3,0

1 230

3 700

3,0

Uppsala

48

3 350

2,3

1 900

6 400

2,3

Södermanlands

53

3 390

1,8

1 880

6 400

1,8

Östergötlands

152

3 610

1,2

8 550

30 900

1,2

Jönköpings

8

..

..

230

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

..

..

Kalmar

80

3 820

2,1

3 840

14 700

2,1

Gotlands

92

3 200

2,3

4 210

13 500

2,3

Blekinge

27

3 950

2,8

930

3 700

2,8

Skåne

418

3 820

0,6

45 820

175 100

0,6

Hallands

45

3 760

2,6

2 000

7 500

2,6

Västra Götalands

152

3 890

1,6

6 990

27 200

1,6

Värmlands

2

..

..

30

..

..

Örebro

29

3 340

2,4

1 130

3 800

2,4

Västmanlands

22

3 240

2,4

620

2 000

2,4

Dalarnas

6

..

..

120

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

348

3 880

0,6

34 860

135 100

0,6

Götalands mellanbygder

281

3 610

0,9

19 860

71 600

0,9

Götalands norra slättbygder

272

3 730

1,0

14 600

54 500

1,0

Svealands slättbygder

181

3 290

1,1

6 730

22 100

1,1

Götalands skogsbygder

69

3 560

2,1

2 940

10 500

2,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

3 830

2,0

650

2 500

2,0

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

1 174

3 720

0,5

79 630

296 300

0,5

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 330

.

65 910

219 200

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.