Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28

1 770

4,5

890

1 600

4,5

Uppsala

55

2 000

2,2

1 940

3 900

2,2

Södermanlands

35

1 830

3,6

1 190

2 200

3,6

Östergötlands

55

1 490

4,8

1 990

3 000

4,8

Jönköpings

-

..

..

40

..

..

Kronobergs

5

..

..

80

..

..

Kalmar

5

..

..

160

..

..

Gotlands

21

1 850

6,0

800

1 500

6,0

Blekinge

3

..

..

80

..

..

Skåne

7

..

..

510

..

..

Hallands

27

2 230

3,9

890

2 000

3,9

Västra Götalands

76

1 850

3,7

3 010

5 600

3,7

Värmlands

14

..

..

580

..

..

Örebro

35

1 900

3,8

1 010

1 900

3,8

Västmanlands

33

1 780

2,9

1 040

1 800

2,9

Dalarnas

5

..

..

100

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 290

4,0

960

2 200

4,0

Götalands mellanbygder

26

1 850

5,4

1 120

2 100

5,4

Götalands norra slättbygder

113

1 770

2,9

4 160

7 400

2,9

Svealands slättbygder

194

1 850

1,5

6 340

11 700

1,5

Götalands skogsbygder

32

1 530

9,3

1 090

1 700

9,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

2

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

407

1 820

1,4

14 330

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 860

.

39 440

73 600

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.