Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstrybs. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter turnip rape. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

..

..

Uppsala

3

..

..

110

..

..

Södermanlands

5

..

..

130

..

..

Östergötlands

-

..

..

50

..

..

Jönköpings

-

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

..

..

10

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

60

..

..

Hallands

-

..

..

10

..

..

Västra Götalands

1

..

..

30

..

..

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

2

..

..

60

..

..

Västmanlands

9

..

..

200

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

30

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

50

..

..

Svealands slättbygder

24

1 720

3,3

590

1 000

3,3

Götalands skogsbygder

2

..

..

60

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

28

1 700

3,1

780

1 300

3,1

2013

11

..

..

320

..

..

2012

27

1 650

9,0

810

1 300

8,9

2011

17

..

..

400

..

..

2010

20

1 840

7,1

490

900

7,1

2009

14

..

..

280

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

..

.

460

..

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.