Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

30

..

..

Uppsala

3

..

..

80

..

..

Södermanlands

2

..

..

70

..

..

Östergötlands

3

..

..

70

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

-

..

..

10

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

70

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

70

..

..

Värmlands

5

..

..

280

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

12

..

..

210

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

6

..

..

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

9

..

..

300

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

60

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

430

..

..

Nedre Norrland

7

..

..

130

..

..

Övre Norrland

8

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

43

1 040

6,0

1 290

1 300

6,0

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 310

.

2 170

2 800

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.