Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

330

..

..

Uppsala

7

..

..

350

..

..

Södermanlands

27

1 400

4,7

1 020

1 400

4,7

Östergötlands

80

1 730

2,7

3 500

6 100

2,7

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

90

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

150

..

..

Hallands

1

..

..

30

..

..

Västra Götalands

10

..

..

580

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

9

..

..

220

..

..

Västmanlands

9

..

..

280

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

180

..

..

Götalands mellanbygder

4

..

..

90

..

..

Götalands norra slättbygder

82

1 790

2,6

3 680

6 600

2,6

Svealands slättbygder

58

1 570

3,4

2 170

3 400

3,4

Götalands skogsbygder

3

..

..

130

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

310

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

153

1 670

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 620

.

11 430

17 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.