Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

72,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,1

40

72,9

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,0

10

32,8

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

20

68,3

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,4

50

87,5

 

1,4

20

93,3

Gotlands

0,2

20

84,2

 

0,2

10

71,6

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

20

50,6

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,1

10

83,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

30

61,1

 

0,0

0

51,9

Värmlands

0,5

20

96,4

 

0,0

0

0,0

Örebro

0,0

0

24,4

 

0,1

10

49,6

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

0,2

0

72,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

30

49,5

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,2

70

64,5

 

0,1

10

71,9

Götalands norra slättbygder

0,0

30

60,3

 

0,0

0

51,8

Svealands slättbygder

0,1

70

51,3

 

0,0

10

50,3

Götalands skogsbygder

0,1

20

71,0

 

0,5

30

74,1

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

84,5

 

0,0

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

0,2

0

72,0

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,1

230

29,1

 

0,1

60

47,8

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,8

20

92,8

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,1

10

96,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,7

40

56,8

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

95,6

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,3

20

93,2

Götalands norra slättbygder

0,5

40

57,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,6

10

74,3

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,2

60

43,7

 

0,2

20

93,2

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,0

190

54,8

 

2,8

110

50,5

Uppsala

0,0

10

82,3

 

2,1

120

77,9

Södermanlands

0,1

10

25,5

 

0,2

20

60,5

Östergötlands

0,5

70

44,3

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

0,4

30

55,6

 

1,4

70

66,5

Kronobergs

0,4

10

51,7

 

0,0

0

0,0

Kalmar

0,1

0

91,7

 

3,0

90

50,5

Gotlands

0,1

10

90,0

 

3,8

50

87,6

Blekinge

0,8

30

80,6

 

9,8

70

64,8

Skåne

0,0

30

48,2

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,1

20

73,0

 

0,3

20

49,2

Västra Götalands

0,1

30

91,9

 

0,5

280

48,8

Värmlands

1,7

170

87,8

 

0,2

20

79,7

Örebro

0,4

70

55,0

 

0,7

90

86,2

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,3

50

65,5

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,4

40

63,5

 

1,2

40

91,0

Västernorrlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jämtlands

0,3

10

70,1

 

..

..

..

Västerbottens

3,0

250

58,0

 

..

..

..

Norrbottens

0,7

30

57,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

40

48,1

 

0,2

20

51,2

Götalands mellanbygder

0,0

20

71,2

 

1,7

70

65,0

Götalands norra slättbygder

0,0

20

57,5

 

0,2

100

60,6

Svealands slättbygder

0,5

420

44,1

 

0,8

420

38,2

Götalands skogsbygder

0,3

90

36,8

 

1,4

370

40,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

80

47,4

 

0,3

50

73,5

Nedre Norrland

0,3

50

53,1

 

2,1

60

65,9

Övre Norrland

2,3

280

52,3

 

12,7

100

83,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,3

1 030

24,2

 

0,8

1 210

21,5

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

55,3

 

..

..

..

Östergötlands

0,2

10

89,8

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,8

20

87,9

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

40

26,0

 

1,7

90

50,6

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,3

30

89,3

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,4

40

25,9

 

1,3

50

84,2

Svealands slättbygder

0,2

10

18,4

 

2,3

90

65,2

Götalands skogsbygder

0,1

10

89,9

 

2,8

140

70,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

4,3

70

61,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,2

90

29,0

 

2,2

350

35,3

2013

0,2

40

52,5

 

1,5

280

60,0

2012

0,9

220

21,6

 

8,3

1 500

20,5

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

 

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

1,0

320

39,8

Uppsala

 

0,2

200

54,6

Södermanlands

 

0,1

40

32,1

Östergötlands

 

0,1

110

34,9

Jönköpings

 

0,6

90

50,5

Kronobergs

 

0,3

20

44,8

Kalmar

 

0,5

180

40,8

Gotlands

 

0,3

110

47,8

Blekinge

 

1,0

90

60,6

Skåne

 

0,1

170

58,1

Hallands

 

0,1

50

39,4

Västra Götalands

 

0,2

510

30,4

Värmlands

 

1,0

260

60,4

Örebro

 

0,4

220

43,7

Västmanlands

 

0,1

50

65,6

Dalarnas

 

0,1

20

94,0

Gävleborgs

 

0,8

120

43,3

Västernorrlands

 

0,0

0

88,3

Jämtlands

 

0,4

10

56,0

Västerbottens

 

4,0

360

53,2

Norrbottens

 

0,8

30

48,6

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

0,1

100

30,3

Götalands mellanbygder

 

0,2

220

38,1

Götalands norra slättbygder

 

0,1

280

31,9

Svealands slättbygder

 

0,3

1 020

25,5

Götalands skogsbygder

 

0,7

670

27,2

Mell. Sveriges skogsbygder

 

0,4

210

32,5

Nedre Norrland

 

0,6

120

37,1

Övre Norrland

 

2,9

400

48,0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

 

0,3

3 040

13,0

2013

 

0,3

3 260

20,5

2012

 

3,2

31 970

5,2

2011

 

2,2

22 010

2,2

2010

 

1,1

10 720

..

2009

 

0,7

6 830

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) Exklusive majs.