Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,4

10

82,0

 

..

..

..

Uppsala

2,4

60

33,8

 

..

..

..

Södermanlands

0,9

10

69,3

 

0,0

0

27,4

Östergötlands

0,5

10

52,2

 

0,5

20

94,5

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

2,3

20

34,5

 

..

..

..

Gotlands

0,2

0

74,5

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

3,9

50

69,9

 

0,3

20

20,3

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,1

0

85,2

 

3,6

20

82,9

Västmanlands

0,5

10

89,1

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

1,2

30

32,9

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,3

50

67,6

 

0,4

40

48,4

Svealands slättbygder

1,6

110

24,2

 

1,0

40

84,1

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,8

260

20,9

 

0,4

80

47,0

2013

0,8

90

38,0

 

0,2

30

93,9

2012

12,0

1 540

10,4

 

7,2

1 290

19,9

2011

8,1

1 290

12,2

 

2,1

330

32,0

2010

3,2

730

..

 

1,5

200

..

2009

2,5

420

..

 

1,9

150

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.