Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

19. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,0

0

0,0

 

1,7

150

93,3

Södermanlands

0,3

70

66,5

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

5,6

210

40,7

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,1

0

55,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

1,3

20

72,9

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,2

160

54,7

 

0,6

40

82,0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,4

50

18,2

Värmlands

1,6

60

90,7

 

2,9

90

80,5

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

5,3

100

37,2

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

160

54,8

 

0,1

10

38,8

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,5

40

81,8

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

1,3

150

29,5

Svealands slättbygder

0,1

130

54,5

 

0,6

190

93,9

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,8

50

66,9

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

1,7

70

80,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

7,9

150

26,9

Övre Norrland

..

..

..

 

70,2

430

7,92

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,1

290

38,9

 

1,5

1 130

19,7

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,4

0

57,1

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

1,1

60

74,0

 

0,0

0

0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,7

60

74,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,1

0

50,3

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,2

70

69,4

 

0,0

10

33,1

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

1,4

60

66,5

Uppsala

0,0

10

95,6

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,3

40

92,9

 

6,3

560

65,8

Östergötlands

0,9

140

60,7

 

3,3

280

45,6

Jönköpings

7,9

490

68,3

 

12,6

660

31,4

Kronobergs

13,8

400

55,8

 

12,9

360

48,9

Kalmar

3,6

340

73,5

 

1,6

50

47,8

Gotlands

5,6

690

33,3

 

5,8

80

89,3

Blekinge

2,5

90

66,2

 

2,1

20

97,2

Skåne

1,4

1 030

40,5

 

10,0

800

47,1

Hallands

1,5

280

46,8

 

2,3

160

70,1

Västra Götalands

2,3

1 030

37,3

 

1,3

790

28,9

Värmlands

1,2

120

64,3

 

7,4

700

59,3

Örebro

0,3

50

50,8

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,2

30

92,6

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,3

30

99,3

 

3,5

140

65,7

Gävleborgs

1,0

90

49,2

 

0,2

10

65,9

Västernorrlands

11,1

380

27,1

 

..

..

..

Jämtlands

11,2

250

25,8

 

..

..

..

Västerbottens

4,0

350

39,8

 

..

..

..

Norrbottens

6,6

270

31,9

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,9

530

52,8

 

2,0

190

75,6

Götalands mellanbygder

3,5

1 430

29,6

 

8,0

380

52,4

Götalands norra slättbygder

0,2

110

58,3

 

0,9

470

35,0

Svealands slättbygder

0,1

90

46,2

 

1,9

990

52,5

Götalands skogsbygder

7,2

2 380

25,9

 

7,2

2 030

23,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,8

130

59,4

 

3,0

410

33,0

Nedre Norrland

4,8

720

18,5

 

10,5

330

39,5

Övre Norrland

4,9

630

26,3

 

33,8

410

31,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

2,0

6 320

13,9

 

3,3

5 410

15,1

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

39,7

1 130

26,1

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

58,0

750

20,7

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

30,2

760

26,8

Jönköpings

1,2

10

92,4

 

36,2

740

19,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,2

10

77,1

 

49,9

750

18,5

Gotlands

0,4

10

84,4

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,8

50

89,3

 

62,6

1 480

10,7

Hallands

0,0

0

0,0

 

70,8

1 160

15,1

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

51,1

5 200

9,3

Värmlands

..

..

..

 

75,6

2 300

7,3

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

83,6

1 220

6,3

Västernorrlands

..

..

..

 

92,1

930

3,8

Jämtlands

..

..

..

 

98,9

1 240

0,3

Västerbottens

..

..

..

 

89,7

1 660

2,3

Norrbottens

..

..

..

 

81,4

440

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,9

50

89,1

 

60,3

820

13,7

Götalands mellanbygder

0,3

30

59,6

 

74,3

2 210

8,8

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

51,9

3 890

9,4

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

52,8

4 240

10,2

Götalands skogsbygder

0,1

10

90,6

 

42,8

3 850

10,9

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

61,3

2 590

10,4

Nedre Norrland

..

..

..

 

91,8

3 260

2,5

Övre Norrland

..

..

..

 

88,9

2 350

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,2

90

56,3

 

59,1

23 280

3,5

2013

0,7

150

51,0

 

50,6

19 650

3,8

2012

0,7

180

47,9

 

55,4

22 250

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

1,9

620

28,5

Uppsala

 

1,6

1 300

31,4

Södermanlands

 

2,4

1 420

30,4

Östergötlands

 

1,5

1 390

20,6

Jönköpings

 

11,3

1 900

23,8

Kronobergs

 

13,2

1 080

31,5

Kalmar

 

3,4

1 170

25,4

Gotlands

 

4,1

1 450

23,2

Blekinge

 

2,1

210

38,4

Skåne

 

1,7

3 550

18,7

Hallands

 

3,5

1 610

21,4

Västra Götalands

 

3,4

7 130

11,5

Värmlands

 

10,8

3 270

15,3

Örebro

 

1,0

530

35,5

Västmanlands

 

0,4

280

28,2

Dalarnas

 

4,9

890

23,5

Gävleborgs

 

8,0

1 410

15,4

Västernorrlands

 

28,7

1 550

12,1

Jämtlands

 

41,4

1 500

8,6

Västerbottens

 

21,5

2 490

11,6

Norrbottens

 

19,9

1 080

14,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

1,0

1 760

25,1

Götalands mellanbygder

 

3,3

4 090

15,4

Götalands norra slättbygder

 

1,9

4 680

12,5

Svealands slättbygder

 

1,8

5 670

14,7

Götalands skogsbygder

 

8,2

8 320

11,7

Mell. Sveriges skogsbygder

 

6,3

3 210

12,6

Nedre Norrland

 

18,3

4 470

8,6

Övre Norrland

 

22,1

3 830

8,8

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

 

3,5

36 600

4,7

2013

 

3,3

33 190

5,0

2012

 

3,4

34 630

4,7

2011

 

3,3

33 980

..

2010

 

4,3

43 130

..

2009

 

4,3

45 950

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Exklusive majs.