Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

4 190

3,1

1 820

7 600

3,1

Uppsala

117

4 650

2,5

8 750

40 600

3,2

Södermanlands

72

4 150

3,4

5 050

20 900

3,4

Östergötlands

50

4 690

4,1

3 460

16 200

4,4

Jönköpings

21

4 270

7,0

790

3 400

7,0

Kronobergs

18

..

..

840

..

..

Kalmar

49

4 230

4,7

1 750

7 400

4,9

Gotlands

61

4 020

2,9

3 890

15 600

2,9

Blekinge

22

6 760

3,2

1 020

6 900

3,2

Skåne

96

5 870

1,9

6 720

39 400

2,0

Hallands

60

5 040

2,1

3 750

18 900

2,1

Västra Götalands

162

3 920

2,9

12 230

48 000

2,9

Värmlands

49

4 050

4,5

2 940

11 900

5,1

Örebro

88

4 960

2,3

7 450

36 900

2,3

Västmanlands

83

4 690

2,6

9 360

43 900

2,6

Dalarnas

36

3 190

4,7

2 150

6 900

4,7

Gävleborgs

43

3 990

3,7

1 680

6 700

4,4

Västernorrlands

10

..

..

310

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

6

..

..

100

..

..

Norrbottens

1

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

117

5 520

1,6

7 570

41 700

1,6

Götalands mellanbygder

134

4 820

2,4

7 830

37 700

2,4

Götalands norra slättbygder

158

4 160

2,5

12 100

50 300

2,5

Svealands slättbygder

413

4 630

1,3

33 930

157 100

1,4

Götalands skogsbygder

120

4 160

4,8

6 430

26 800

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

80

3 660

3,4

4 360

15 900

3,8

Nedre Norrland

46

3 780

3,5

1 800

6 800

4,3

Övre Norrland

7

..

..

180

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

1 075

4 520

0,9

74 170

335 100

1,0

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 340

.

75 400

330 700

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.