Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2014. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2014. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

10

40,6

 

..

..

..

Uppsala

0,8

20

61,3

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

1,2

10

86,6

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

1,4

50

45,6

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

3,5

50

16,1

 

2,4

210

54,3

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

2,3

50

92,9

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,2

40

13,2

 

1,4

150

62,7

Svealands slättbygder

0,5

30

46,4

 

5,7

210

47,6

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

6,4

90

59,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,0

150

36,1

 

3,1

600

30,7

2013

0,7

90

44,5

 

0,8

150

31,7

2012

1,2

160

30,4

 

0,5

90

42,3

2011

1,6

260

39,6

 

0,6

100

71,3

2010

0,3

80

..

 

1,5

200

..

2009

1,5

250

..

 

1,5

80

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.