Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

320

..

..

Uppsala

21

5 250

6,4

1 140

6 000

6,4

Södermanlands

21

4 710

6,5

680

3 200

6,5

Östergötlands

56

7 010

3,4

3 110

21 800

3,4

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

..

..

Kalmar

18

..

..

520

..

..

Gotlands

22

4 030

9,1

740

3 000

9,1

Blekinge

8

..

..

190

..

..

Skåne

165

7 360

1,7

13 400

98 600

1,7

Hallands

6

..

..

430

..

..

Västra Götalands

87

5 760

2,9

5 110

29 400

3,0

Värmlands

8

..

..

300

..

..

Örebro

14

..

..

410

..

..

Västmanlands

9

..

..

350

..

..

Dalarnas

5

..

..

200

..

..

Gävleborgs

3

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

105

7 530

1,2

6 480

48 800

1,2

Götalands mellanbygder

107

6 790

2,8

8 010

54 400

2,8

Götalands norra slättbygder

134

6 230

2,4

7 620

47 500

2,5

Svealands slättbygder

83

4 830

3,1

3 100

14 900

3,1

Götalands skogsbygder

20

5 770

6,3

1 250

7 200

6,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

580

..

..

Nedre Norrland

6

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

464

6 510

1,3

27 080

176 300

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 630

.

26 340

148 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.