Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

100

..

..

Uppsala

1

..

..

70

..

..

Södermanlands

2

..

..

30

..

..

Östergötlands

28

6 450

5,2

1 060

6 800

5,2

Jönköpings

-

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

65

6 490

1,8

2 610

16 900

1,8

Gotlands

64

5 600

2,9

3 070

17 200

2,9

Blekinge

5

..

..

240

..

..

Skåne

76

6 860

1,8

4 720

32 400

1,8

Hallands

12

..

..

260

..

..

Västra Götalands

26

7 020

2,5

920

6 400

2,5

Värmlands

1

..

..

80

..

..

Örebro

3

..

..

110

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

-

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

61

6 810

2,7

2 960

20 100

2,7

Götalands mellanbygder

151

6 170

1,5

7 490

46 200

1,5

Götalands norra slättbygder

48

6 930

1,8

1 780

12 300

1,8

Svealands slättbygder

8

..

..

430

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

670

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

284

6 420

1,2

13 380

85 900

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 430

.

14 520

77 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.