Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

4 200

2,5

9 560

40 200

2,5

Uppsala

192

4 660

1,8

30 020

139 900

1,8

Södermanlands

130

4 540

2,2

13 950

63 300

2,2

Östergötlands

174

4 890

2,6

15 990

78 200

2,6

Jönköpings

60

3 940

5,7

5 730

22 600

9,3

Kronobergs

39

3 800

6,0

2 530

9 600

11,7

Kalmar

117

4 600

3,2

9 210

42 400

4,1

Gotlands

128

4 320

2,6

11 730

50 700

3,3

Blekinge

53

4 710

4,2

3 350

15 800

4,5

Skåne

479

5 940

1,2

71 570

425 400

1,3

Hallands

134

5 410

1,6

18 390

99 500

1,7

Västra Götalands

308

4 700

1,9

43 590

205 000

2,1

Värmlands

80

3 650

3,1

9 610

35 100

3,2

Örebro

115

4 480

2,2

15 980

71 600

2,2

Västmanlands

123

4 660

2,1

19 650

91 600

2,1

Dalarnas

59

3 440

3,5

7 980

27 500

3,6

Gävleborgs

89

3 140

3,0

9 760

30 700

3,0

Västernorrlands

39

2 660

4,1

3 040

8 100

5,2

Jämtlands

47

2 920

2,1

2 000

5 800

4,4

Västerbottens

69

2 890

2,8

8 310

24 000

3,3

Norrbottens

60

2 740

2,2

3 830

10 500

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

6 110

1,1

62 150

380 000

1,2

Götalands mellanbygder

365

5 010

1,5

39 490

197 700

1,8

Götalands norra slättbygder

386

5 030

1,5

47 240

237 500

1,5

Svealands slättbygder

678

4 510

1,0

93 610

422 000

1,0

Götalands skogsbygder

286

4 010

2,4

30 510

122 400

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

139

3 670

2,3

16 180

59 300

2,4

Nedre Norrland

162

3 040

2,4

14 490

44 000

2,6

Övre Norrland

130

2 840

2,1

12 190

34 600

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

2 576

4 710

0,6

315 560

1 486 600

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 480

.

335 850

1 515 600 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.