Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

57

4 030

4,6

3 910

15 800

4,7

Uppsala

95

4 270

4,4

5 870

25 100

4,4

Södermanlands

105

3 900

2,6

8 250

32 100

4,5

Östergötlands

126

4 000

3,9

8 310

33 200

4,2

Jönköpings

58

3 460

8,0

4 570

15 800

10,2

Kronobergs

33

4 060

6,0

2 420

9 800

8,6

Kalmar

52

3 790

5,2

2 870

10 900

5,3

Gotlands

32

3 400

8,0

1 340

4 600

10,3

Blekinge

23

4 270

8,8

690

3 000

9,1

Skåne

122

4 980

2,8

7 150

35 600

6,4

Hallands

89

5 060

2,1

7 120

36 000

2,5

Västra Götalands

408

4 400

1,7

60 870

267 800

1,7

Värmlands

87

3 260

5,0

8 820

28 700

6,3

Örebro

119

4 460

2,0

13 480

60 100

2,0

Västmanlands

125

4 010

3,9

15 690

62 900

3,9

Dalarnas

46

3 620

9,0

3 910

14 100

9,3

Gävleborgs

50

2 740

7,2

3 370

9 200

7,2

Västernorrlands

8

..

..

360

..

..

Jämtlands

5

..

..

50

..

..

Västerbottens

12

..

..

490

..

..

Norrbottens

14

..

..

310

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

148

5 180

1,9

9 400

48 600

2,4

Götalands mellanbygder

91

4 330

3,7

4 440

19 200

6,5

Götalands norra slättbygder

415

4 580

1,7

52 440

240 000

1,7

Svealands slättbygder

535

4 090

1,8

50 140

204 900

2,0

Götalands skogsbygder

261

3 710

2,8

26 260

97 300

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

142

3 560

3,6

13 550

48 200

3,7

Nedre Norrland

48

2 490

7,0

2 840

7 100

8,2

Övre Norrland

26

2 410

16,6

810

2 000

25,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

1 666

4 180

1,0

159 720

667 500

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 930

.

181 250

715 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3).För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.