Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

820

..

..

Uppsala

30

6 260

5,1

1 170

7 300

5,1

Södermanlands

41

6 240

2,3

2 850

17 800

2,3

Östergötlands

91

6 010

2,8

5 770

34 700

2,8

Jönköpings

20

5 120

8,8

770

4 000

8,9

Kronobergs

15

..

..

560

..

..

Kalmar

74

5 450

2,5

3 930

21 400

2,5

Gotlands

69

5 620

3,0

2 960

16 600

3,1

Blekinge

14

..

..

600

..

..

Skåne

85

6 530

2,7

6 120

40 000

2,8

Hallands

65

6 480

2,5

3 270

21 200

2,5

Västra Götalands

102

5 710

2,5

6 470

36 900

2,5

Värmlands

9

..

..

620

..

..

Örebro

28

5 240

3,5

1 320

6 900

3,5

Västmanlands

13

..

..

810

..

..

Dalarnas

1

..

..

60

..

..

Gävleborgs

4

..

..

100

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

6 550

2,3

4 850

31 800

2,5

Götalands mellanbygder

155

6 100

2,0

9 070

55 300

2,0

Götalands norra slättbygder

147

6 010

2,1

8 840

53 100

2,1

Svealands slättbygder

125

5 980

2,0

6 900

41 300

2,0

Götalands skogsbygder

124

5 170

2,8

6 320

32 700

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

5 260

3,2

2 180

11 400

3,2

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

678

5 920

1,0

38 210

226 200

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 890

.

31 950

154 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1). Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3).För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.