Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

170

..

..

Uppsala

14

..

..

1 550

..

..

Södermanlands

18

..

..

720

..

..

Östergötlands

22

2 910

7,1

1 680

4 900

12,9

Jönköpings

24

3 670

4,6

1 100

4 000

15,5

Kronobergs

4

..

..

210

..

..

Kalmar

14

..

..

610

..

..

Gotlands

6

..

..

200

..

..

Blekinge

3

..

..

90

..

..

Skåne

14

..

..

970

..

..

Hallands

8

..

..

300

..

..

Västra Götalands

59

3 290

5,2

5 170

17 000

11,3

Värmlands

14

..

..

760

..

..

Örebro

10

..

..

1 030

..

..

Västmanlands

5

..

..

530

..

..

Dalarnas

5

..

..

260

..

..

Gävleborgs

5

..

..

230

..

..

Västernorrlands

4

..

..

80

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

9

..

..

180

..

..

Norrbottens

4

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

440

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

750

..

..

Götalands norra slättbygder

52

3 140

6,0

3 780

11 900

14,7

Svealands slättbygder

54

3 080

7,1

3 710

11 400

13,4

Götalands skogsbygder

70

3 480

4,1

4 710

16 400

9,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

2 400

9,4

1 620

3 900

19,7

Nedre Norrland

10

..

..

280

..

..

Övre Norrland

13

..

..

290

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

245

3 160

2,9

15 530

49 000

6,7

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 250

.

20 440

66 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.