Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

JO 19 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2014. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2014. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 290

3,4

910

3 000

3,4

Uppsala

91

3 130

2,0

2 540

8 000

2,1

Södermanlands

40

2 900

3,6

980

2 900

3,6

Östergötlands

65

3 570

2,9

2 700

9 600

2,9

Jönköpings

-

..

..

20

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

32

3 930

2,2

820

3 200

2,2

Gotlands

36

3 540

2,4

1 270

4 500

2,4

Blekinge

3

..

..

20

..

..

Skåne

12

..

..

560

..

..

Hallands

5

..

..

120

..

..

Västra Götalands

36

3 000

8,6

1 360

4 100

8,6

Värmlands

13

..

..

310

..

..

Örebro

29

3 340

3,9

940

3 100

3,9

Västmanlands

39

2 790

3,7

1 460

4 100

3,7

Dalarnas

14

..

..

320

..

..

Gävleborgs

6

..

..

130

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

350

..

..

Götalands mellanbygder

70

3 730

1,6

2 270

8 500

2,5

Götalands norra slättbygder

89

3 440

3,3

3 550

12 200

3,3

Svealands slättbygder

238

3 050

1,4

6 920

21 100

1,4

Götalands skogsbygder

17

..

..

470

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

2 500

3,9

840

2 100

3,9

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2014

453

3 230

1,2

14 460

46 700

1,3

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 830

.

15 970

44 300

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2009–2013 redovisas slutlig bärgad skörd.