Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

6 350

2,0

15 280

97 100

2,3

Uppsala

198

7 230

0,9

34 230

247 600

0,9

Södermanlands

161

7 070

1,4

27 740

196 200

1,4

Östergötlands

287

7 630

1,0

56 130

428 400

1,0

Jönköpings

29

6 680

4,9

1 890

12 600

4,9

Kronobergs

14

..

..

560

..

..

Kalmar

125

7 650

1,3

11 970

91 600

1,3

Gotlands

111

7 310

2,2

9 450

69 100

2,2

Blekinge

51

7 760

2,3

3 550

27 500

2,3

Skåne

498

8 420

0,5

103 190

868 800

0,6

Hallands

97

7 370

2,0

11 510

84 800

2,0

Västra Götalands

363

7 380

1,3

72 750

537 000

1,3

Värmlands

48

6 840

2,3

4 570

31 300

2,6

Örebro

119

6 920

1,2

15 320

106 000

1,2

Västmanlands

132

7 100

1,9

21 660

153 900

1,9

Dalarnas

44

5 130

6,7

3 210

16 500

6,7

Gävleborgs

22

5 940

4,0

1 270

7 500

4,0

Västernorrlands

2

..

..

50

..

..

Jämtlands

3

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

444

8 480

0,5

89 180

756 400

0,5

Götalands mellanbygder

357

7 790

1,0

41 970

327 100

1,0

Götalands norra slättbygder

549

7 600

0,9

117 510

893 000

0,9

Svealands slättbygder

721

7 040

0,6

116 290

819 200

0,6

Götalands skogsbygder

203

6 680

1,8

18 160

121 300

1,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

105

6 070

3,2

10 810

65 700

3,2

Nedre Norrland

13

..

..

420

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

2 393

7 570

0,4

394 350

2 986 400

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

6 330

.

310 410

1 968 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.