Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Peas. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 390

4,4

1 300

4 400

4,4

Uppsala

126

3 780

2,0

4 490

17 000

2,0

Södermanlands

53

3 080

4,7

1 440

4 400

4,7

Östergötlands

107

3 890

2,6

3 540

13 800

3,1

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

36

3 760

1,5

700

2 600

1,5

Gotlands

71

4 260

2,7

2 170

9 300

2,8

Blekinge

9

..

..

90

..

..

Skåne

62

4 540

3,0

2 220

10 100

3,4

Hallands

6

..

..

140

..

..

Västra Götalands

73

3 310

4,5

2 030

6 700

5,0

Värmlands

11

..

..

250

..

..

Örebro

42

3 460

3,0

1 300

4 500

3,0

Västmanlands

71

3 490

2,7

2 020

7 100

2,7

Dalarnas

16

..

..

410

..

..

Gävleborgs

11

..

..

210

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56

4 580

3,0

1 610

7 400

3,9

Götalands mellanbygder

117

4 170

2,1

3 510

14 600

2,1

Götalands norra slättbygder

159

3 760

2,4

4 970

18 700

2,9

Svealands slättbygder

328

3 530

1,4

10 460

36 900

1,5

Götalands skogsbygder

28

3 440

7,2

650

2 200

7,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

38

2 920

3,2

1 110

3 300

3,3

Nedre Norrland

5

..

..

90

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

731

3 720

1,0

22 400

83 300

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 870

.

15 600

43 800

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.