Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Field beans. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

140

..

..

Uppsala

9

..

..

620

..

..

Södermanlands

22

3 330

5,7

1 170

3 900

5,7

Östergötlands

78

4 170

3,7

4 600

19 200

3,7

Jönköpings

1

..

..

100

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

7

..

..

350

..

..

Gotlands

6

..

..

250

..

..

Blekinge

6

..

..

140

..

..

Skåne

55

4 420

3,4

2 960

13 100

3,5

Hallands

34

4 130

5,4

1 330

5 500

5,4

Västra Götalands

161

3 990

2,5

10 430

41 600

2,8

Värmlands

18

..

..

860

..

..

Örebro

19

..

..

750

..

..

Västmanlands

22

4 140

1,3

1 350

5 600

1,3

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

4 450

3,6

3 080

13 700

3,6

Götalands mellanbygder

26

4 130

3,4

1 190

4 900

4,6

Götalands norra slättbygder

213

4 110

1,9

13 570

55 700

1,9

Svealands slättbygder

85

3 560

4,4

4 560

16 200

4,4

Götalands skogsbygder

41

3 710

7,0

1 900

7 100

10,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

820

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

444

3 980

1,7

25 110

100 000

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 140

.

16 640

52 900

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.