Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter rape. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 410

2,4

1 470

5 000

2,4

Uppsala

46

3 670

2,3

1 920

7 100

2,3

Södermanlands

67

3 750

1,8

2 820

10 600

1,8

Östergötlands

170

4 080

0,9

10 070

41 100

0,9

Jönköpings

8

..

..

310

..

..

Kronobergs

6

..

..

110

..

..

Kalmar

98

4 220

1,0

4 280

18 000

1,0

Gotlands

92

4 080

2,0

4 290

17 500

2,0

Blekinge

31

4 200

2,6

990

4 200

2,6

Skåne

450

3 910

0,5

48 350

189 100

0,5

Hallands

50

3 810

1,8

2 220

8 400

1,8

Västra Götalands

179

4 110

0,9

8 420

34 600

1,0

Värmlands

2

..

..

30

..

..

Örebro

48

3 840

1,6

1 640

6 300

1,6

Västmanlands

34

3 120

2,2

1 070

3 300

2,2

Dalarnas

7

..

..

160

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

374

3 960

0,6

36 660

145 300

0,6

Götalands mellanbygder

298

3 930

0,8

21 280

83 700

0,8

Götalands norra slättbygder

312

4 130

0,7

17 160

70 900

0,7

Svealands slättbygder

226

3 620

0,9

8 910

32 200

0,9

Götalands skogsbygder

89

3 720

2,3

3 370

12 600

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

790

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

1 318

3 940

0,4

88 170

347 600

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 360

.

68 270

230 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.