Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Höstrybs. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Winter turnip rape. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

30

..

..

Uppsala

6

..

..

200

..

..

Södermanlands

6

..

..

230

..

..

Östergötlands

-

..

..

20

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

170

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

2

..

..

40

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

2

..

..

20

..

..

Västmanlands

7

..

..

140

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

110

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

60

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

10

..

..

Svealands slättbygder

24

2 040

4,0

620

1 300

4,0

Götalands skogsbygder

3

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

10

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

33

1 870

4,0

880

1 600

4,0

2014

28

1 700

2,9

790

1 300

3,0

2013

11

..

..

320

..

..

2012

27

1 650

9,0

810

1 300

8,9

2011

17

..

..

400

..

..

2010

20

1 840

7,1

490

900

7,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

..

.

560

..

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.