Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Spring turnip rape. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

1

..

..

30

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

..

30

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

60

..

..

Värmlands

2

..

..

270

..

..

Örebro

2

..

..

10

..

..

Västmanlands

-

..

..

10

..

..

Dalarnas

7

..

..

180

..

..

Gävleborgs

15

..

..

200

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

30

..

..

Norrbottens

6

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

40

..

..

Svealands slättbygder

2

..

..

50

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

460

..

..

Nedre Norrland

17

..

..

230

..

..

Övre Norrland

8

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

42

1 230

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 260

.

2 000

2 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.