Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Oil flax. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

410

..

..

Uppsala

18

..

..

590

..

..

Södermanlands

22

1 940

3,0

1 070

2 100

3,0

Östergötlands

88

2 090

1,4

3 400

7 100

1,4

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

80

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

290

..

..

Hallands

2

..

..

30

..

..

Västra Götalands

14

..

..

510

..

..

Värmlands

1

..

..

10

..

..

Örebro

11

..

..

360

..

..

Västmanlands

9

..

..

300

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

300

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

110

..

..

Götalands norra slättbygder

94

2 040

1,7

3 580

7 300

1,7

Svealands slättbygder

67

1 920

1,8

2 680

5 100

1,8

Götalands skogsbygder

3

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

350

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

182

1 960

1,3

7 080

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 580

.

10 760

15 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.