Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Spannmål. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17. Cereals. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

35,8

 

0,1

0

73,3

Uppsala

0,1

40

84,6

 

0,1

0

40,7

Södermanlands

0,2

50

58,1

 

0,2

10

46,6

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

1,0

20

92,9

 

0,9

10

93,4

Kronobergs

..

..

..

 

0,1

0

18,0

Kalmar

0,1

10

43,8

 

1,8

30

35,5

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,3

10

70,8

Blekinge

0,1

0

57,5

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

50

21,5

 

0,1

0

46,3

Hallands

0,0

0

78,8

 

0,0

0

57,4

Västra Götalands

0,0

10

71,0

 

0,5

50

76,9

Värmlands

0,2

10

85,6

 

0,4

10

42,0

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,2

20

56,2

Västmanlands

0,0

0

64,9

 

0,3

20

35,2

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,1

0

89,8

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

1,9

40

67,6

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

50

21,3

 

0,1

0

45,3

Götalands mellanbygder

0,0

10

40,6

 

0,2

20

61,6

Götalands norra slättbygder

0,0

10

71,0

 

0,6

50

76,7

Svealands slättbygder

0,1

100

41,6

 

0,2

50

24,4

Götalands skogsbygder

0,1

20

80,4

 

0,8

40

33,7

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,2

10

41,4

Nedre Norrland

..

..

..

 

2,1

50

59,4

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,1

210

23,5

 

0,4

250

21,0

2014

0,1

230

29,1

 

0,1

60

47,8

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,1

0

86,6

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

2,8

80

80,6

Gotlands

0,0

0

0,0

 

4,6

160

75,9

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,3

20

60,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

87,7

 

0,5

10

59,5

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

3,2

260

57,1

Götalands norra slättbygder

0,0

0

87,5

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,0

30

58,2

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

1,8

20

62,5

 

0,2

0

57,4

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

60

40,9

 

1,7

270

54,0

2014

0,2

60

43,7

 

0,2

20

93,2

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,6

140

47,0

 

4,3

160

50,3

Uppsala

0,3

100

57,2

 

0,3

20

97,6

Södermanlands

0,6

90

45,4

 

2,9

240

67,7

Östergötlands

3,7

460

50,1

 

2,0

180

66,3

Jönköpings

0,1

0

98,8

 

0,3

20

90,6

Kronobergs

3,2

100

80,2

 

0,2

10

83,2

Kalmar

0,7

60

43,9

 

0,4

10

37,5

Gotlands

0,5

60

96,7

 

0,0

0

0,0

Blekinge

3,0

90

96,4

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,1

40

56,4

 

0,5

40

34,8

Hallands

0,0

0

61,2

 

0,1

10

76,1

Västra Götalands

0,2

100

39,1

 

0,4

220

47,5

Värmlands

0,6

50

65,3

 

1,6

150

51,7

Örebro

0,1

20

47,0

 

0,9

110

35,5

Västmanlands

0,3

60

69,3

 

2,3

370

95,5

Dalarnas

5,3

380

75,9

 

0,1

0

60,9

Gävleborgs

1,5

130

46,9

 

1,7

50

96,3

Västernorrlands

9,7

280

35,5

 

..

..

..

Jämtlands

9,3

140

35,8

 

..

..

..

Västerbottens

3,7

230

30,4

 

..

..

..

Norrbottens

15,3

450

21,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

30

58,7

 

0,2

10

27,5

Götalands mellanbygder

0,5

190

58,3

 

0,2

10

35,0

Götalands norra slättbygder

0,4

150

43,8

 

0,1

60

66,7

Svealands slättbygder

0,4

390

26,3

 

1,6

820

45,9

Götalands skogsbygder

1,2

360

47,9

 

1,2

340

44,1

Mell. Sveriges skogsbygder

4,1

620

58,6

 

1,2

160

31,4

Nedre Norrland

4,4

570

23,9

 

7,7

180

52,2

Övre Norrland

7,2

660

17,5

 

16,4

140

33,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,0

2 930

15,8

 

1,1

1 730

23,9

2014

0,3

1 030

24,2

 

0,8

1 210

21,5

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,5

30

56,4

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Blekinge

1,7

10

85,0

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,6

20

88,9

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

78,5

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

0,2

0

41,8

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

20

89,3

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

10

90,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,2

20

60,7

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,0

0

37,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,1

0

22,0

 

0,0

0

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,6

10

90,8

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

70

39,9

 

0,0

0

0,0

2014

0,2

90

29,0

 

 

 

 

2013

0,2

40

52,5

 

 

 

 

2012

0,9

220

21,6

 

 

 

 

2011

2,5

7 770

7,6

 

 

 

 

2010

1,4

4 070

..

 

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.



 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Spannmål, totalt 1)

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,2

380

34,5

Uppsala

..

..

..

 

0,2

160

42,3

Södermanlands

..

..

..

 

0,8

440

41,0

Östergötlands

..

..

..

 

0,7

680

37,9

Jönköpings

..

..

..

 

0,4

60

52,8

Kronobergs

..

..

..

 

1,3

110

73,5

Kalmar

..

..

..

 

0,8

270

34,7

Gotlands

..

..

..

 

0,7

240

58,8

Blekinge

..

..

..

 

1,1

110

79,4

Skåne

..

..

..

 

0,1

150

21,2

Hallands

..

..

..

 

0,2

70

41,3

Västra Götalands

0,3

10

58,9

 

0,2

390

31,3

Värmlands

..

..

..

 

1,0

270

39,7

Örebro

..

..

..

 

0,3

170

27,0

Västmanlands

..

..

..

 

0,7

450

79,6

Dalarnas

..

..

..

 

2,3

400

69,8

Gävleborgs

..

..

..

 

1,4

210

37,3

Västernorrlands

..

..

..

 

7,9

290

34,6

Jämtlands

..

..

..

 

10,8

180

31,3

Västerbottens

..

..

..

 

5,1

350

22,7

Norrbottens

..

..

..

 

15,7

530

19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,1

130

21,8

Götalands mellanbygder

1,7

20

97,5

 

0,4

520

36,3

Götalands norra slättbygder

0,0

0

71,7

 

0,1

290

30,6

Svealands slättbygder

3,7

130

33,2

 

0,5

1 520

26,2

Götalands skogsbygder

2,3

90

68,8

 

0,9

870

26,6

Mell. Sveriges skogsbygder

1,5

20

54,1

 

1,7

820

44,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

4,7

860

20,3

Övre Norrland

..

..

..

 

8,4

860

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,5

360

23,6

 

0,6

5 870

11,1

2014

2,2

350

35,3

 

0,3

3 040

13,0

2013

1,5

280

60,0

 

0,3

3 260

20,5

2012

8,3

1 500

20,5

 

3,2

31 970

5,2

2011

4,8

8 400

8,8

 

2,2

22 010

2,2

2010

2,0

3 190

..

 

1,1

10 720

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) Exklusive majs.