Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Oljeväxter. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19. Oilseed crops. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

10

23,7

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

57,8

 

..

..

..

Södermanlands

1,9

50

26,5

 

..

..

..

Östergötlands

0,2

20

38,8

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,3

0

55,7

 

..

..

..

Skåne

0,1

30

52,1

 

..

..

..

Hallands

0,8

20

58,4

 

..

..

..

Västra Götalands

0,2

20

38,2

 

0,0

0

80,1

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,1

0

79,9

 

..

..

..

Västmanlands

1,5

20

45,6

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

30

46,7

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

84,2

 

0,5

0

66,6

Götalands norra slättbygder

0,1

20

13,0

 

0,0

0

79,9

Svealands slättbygder

0,9

80

19,3

 

4,6

100

38,3

Götalands skogsbygder

0,5

20

45,1

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

170

15,3

 

3,5

160

27,7

2014

0,5

400

19,0

 

2,0

290

18,8

2013

1,3

950

16,2

 

1,0

520

20,5

2012

0,5

320

30,2

 

1,7

780

12,1

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

19 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

-

-

-

Gotlands

-

-

-

 

-

-

-

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

-

-

-

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,6

0

83,9

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,9

20

27,6

 

4,4

40

53,4

2014

0,8

10

29,7

 

9,7

130

25,1

2013

..

..

..

 

0,1

0

80,5

2012

0

0

83,0

 

4,2

90

21,8

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

19 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,2

60

48,4

 

..

..

..

Uppsala

1,2

30

59,8

 

..

..

..

Södermanlands

2,0

70

22,8

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,5

50

30,2

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Blekinge

0,2

0

55,7

 

-

-

-

Skåne

0,2

90

36,9

 

..

..

..

Hallands

1,7

40

48,2

 

..

..

..

Västra Götalands

0,3

20

31,8

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,4

10

73,1

 

..

..

..

Västmanlands

1,1

20

45,8

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

70

35,3

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

10

50,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

20

13,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,6

180

21,7

 

0,4

10

64,2

Götalands skogsbygder

1,4

60

37,1

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

3,7

50

50,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,4

390

14,6

 

0,3

20

34,7

2014

0,9

820

12,2

 

1,3

80

44,4

2013

1,2

1 490

12,6

 

0,2

10

94,9

2012

1,1

1 180

11,4

 

12,5

1 100

14,7

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.