Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 240

6,8

1 460

6 200

6,8

Uppsala

108

5 300

2,5

7 710

40 900

2,5

Södermanlands

59

4 700

3,3

3 380

15 900

3,3

Östergötlands

46

4 350

7,3

2 520

10 900

8,3

Jönköpings

20

3 980

6,2

640

2 500

11,5

Kronobergs

23

4 830

4,7

730

3 500

4,7

Kalmar

50

4 690

3,4

1 600

7 500

16,3

Gotlands

70

4 680

2,6

3 910

18 300

2,8

Blekinge

25

6 590

3,2

1 150

7 600

3,3

Skåne

81

6 440

1,6

5 550

35 700

1,6

Hallands

57

5 600

3,2

3 180

17 800

3,9

Västra Götalands

117

4 090

3,5

9 290

38 000

3,7

Värmlands

50

4 680

4,1

3 060

14 300

4,1

Örebro

77

5 640

1,7

6 640

37 400

1,9

Västmanlands

84

5 410

2,4

8 230

44 500

2,4

Dalarnas

36

3 900

5,3

1 840

7 200

5,3

Gävleborgs

56

4 330

2,6

2 050

8 900

2,6

Västernorrlands

15

..

..

390

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

20

..

..

Norrbottens

2

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

105

6 120

2,2

6 140

37 600

2,4

Götalands mellanbygder

142

5 220

1,9

7 360

38 400

3,5

Götalands norra slättbygder

122

4 270

3,8

8 890

37 900

3,8

Svealands slättbygder

374

5 220

1,2

28 960

151 100

1,2

Götalands skogsbygder

116

4 430

3,4

5 670

25 100

5,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

74

4 640

3,4

4 090

19 000

3,6

Nedre Norrland

62

3 960

2,6

2 150

8 500

3,1

Övre Norrland

4

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

999

5 020

0,9

63 210

317 200

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 330

.

80 670

354 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.