Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,7

270

82,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

8,0

220

53,7

Jönköpings

0,2

0

76,5

 

11,3

80

55,1

Kronobergs

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Kalmar

0,1

10

92,5

 

16,0

300

49,6

Gotlands

0,0

0

0,0

 

1,4

60

65,5

Blekinge

0,2

10

93,6

 

0,6

10

84,0

Skåne

0,3

310

33,3

 

0,0

0

18,6

Hallands

0,0

0

0,0

 

3,2

110

65,5

Västra Götalands

0,1

80

42,1

 

2,3

210

53,9

Värmlands

1,3

60

87,3

 

0,2

10

52,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

1,0

70

72,5

Västmanlands

0,4

80

83,1

 

0,2

10

83,2

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

1,6

20

30,3

 

2,1

40

15,1

Västernorrlands

..

..

..

 

24,9

130

23,1

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

70

74,3

 

1,5

90

81,8

Götalands mellanbygder

0,6

260

36,1

 

4,6

350

57,6

Götalands norra slättbygder

0,0

50

41,2

 

1,2

110

46,5

Svealands slättbygder

0,3

320

66,5

 

0,1

20

57,4

Götalands skogsbygder

0,2

40

65,5

 

8,0

500

35,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,8

80

62,5

 

2,7

110

43,8

Nedre Norrland

..

..

..

 

6,1

140

25,4

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

840

28,9

 

2,6

1 660

19,7

2014

0,1

290

38,9

 

1,5

1 130

19,7

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,7

10

92,4

 

0,7

20

87,6

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,6

70

36,2

 

1,9

90

65,3

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,4

20

89,1

 

0,2

0

32,6

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

2,6

80

65,0

Götalands mellanbygder

1,1

80

33,3

 

0,4

30

66,1

Götalands norra slättbygder

0,3

20

88,9

 

0,1

0

32,2

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,3

0

63,6

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,5

120

30,1

 

0,9

140

42,6

2014

0,2

70

69,4

 

0,0

10

33,1

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

170

52,6

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,7

200

68,9

 

0,4

20

96,8

Södermanlands

1,9

270

53,3

 

0,8

70

44,5

Östergötlands

2,1

260

68,4

 

1,2

110

91,9

Jönköpings

15,2

1 030

29,4

 

7,8

470

43,6

Kronobergs

1,7

50

37,1

 

10,8

350

34,2

Kalmar

6,0

600

37,7

 

11,5

350

48,3

Gotlands

1,9

230

40,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

1,1

40

69,6

 

23,1

170

45,0

Skåne

1,1

850

31,1

 

4,9

410

55,4

Hallands

1,4

260

59,7

 

7,3

520

46,0

Västra Götalands

2,4

970

53,6

 

1,5

950

30,7

Värmlands

5,8

520

85,1

 

8,0

830

45,6

Örebro

0,7

90

38,1

 

6,6

920

49,6

Västmanlands

0,1

10

37,6

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

1,3

100

81,7

 

5,9

250

74,1

Gävleborgs

3,9

350

32,5

 

16,0

530

42,3

Västernorrlands

11,3

370

34,2

 

..

..

..

Jämtlands

28,2

590

11,7

 

..

..

..

Västerbottens

12,5

890

27,4

 

34,1

260

35,4

Norrbottens

13,7

460

26,6

 

20,1

80

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

80

63,4

 

1,3

120

66,7

Götalands mellanbygder

2,3

950

28,7

 

10,0

460

49,9

Götalands norra slättbygder

0,7

290

23,2

 

0,8

410

28,6

Svealands slättbygder

1,3

1 150

45,2

 

1,8

930

51,2

Götalands skogsbygder

8,4

2 760

23,2

 

7,1

2 120

21,0

Mell. Sveriges skogsbygder

1,0

160

38,9

 

9,8

1 410

34,3

Nedre Norrland

9,2

1 330

14,3

 

23,4

710

32,0

Övre Norrland

13,1

1 370

20,2

 

28,9

340

29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,6

8 220

11,9

 

4,0

6 690

13,9

2014

2,0

6 320

13,9

 

3,3

5 410

15,1

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,4

10

64,7

 

..

..

..

Gotlands

1,4

40

94,6

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

1,6

110

33,5

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,8

50

78,9

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

1,2

10

82,2

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,6

90

35,1

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

70

65,3

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,5

50

78,8

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,2

10

85,7

 

11,4

160

55,6

Götalands skogsbygder

0,1

10

92,5

 

8,5

80

83,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,6

240

30,0

 

7,6

280

37,3

2014

0,2

90

56,3

 

 

 

 

2013

0,7

150

51,0

 

 

 

 

2012

0,7

180

47,9

 

 

 

 

2011

0,8

190

61,3

 

 

 

 

2010

0,9

320

..

 

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

2,2

700

40,6

Uppsala

61,0

960

14,9

 

1,6

1 340

25,0

Södermanlands

44,9

810

19,2

 

1,9

1 140

22,8

Östergötlands

43,2

1 300

22,4

 

2,0

1 900

21,6

Jönköpings

59,1

1 080

13,5

 

15,4

2 790

16,8

Kronobergs

..

..

..

 

9,2

810

23,8

Kalmar

44,7

560

20,2

 

5,3

1 860

21,3

Gotlands

..

..

..

 

2,3

810

28,3

Blekinge

..

..

..

 

3,6

350

34,9

Skåne

55,2

1 190

16,4

 

1,4

3 040

17,7

Hallands

49,2

590

19,3

 

3,2

1 480

23,7

Västra Götalands

47,4

4 220

10,6

 

3,1

6 510

15,4

Värmlands

80,7

1 780

7,7

 

10,6

3 190

21,7

Örebro

..

..

..

 

3,0

1 590

32,6

Västmanlands

..

..

..

 

0,7

500

47,8

Dalarnas

..

..

..

 

5,0

900

32,0

Gävleborgs

63,6

680

12,2

 

9,8

1 670

17,9

Västernorrlands

94,1

850

1,8

 

28,5

1 470

14,1

Jämtlands

96,4

910

2,4

 

49,0

1 560

6,0

Västerbottens

82,5

830

3,0

 

23,1

2 060

14,4

Norrbottens

..

..

..

 

21,4

910

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46,5

530

17,6

 

0,6

1 080

17,3

Götalands mellanbygder

55,7

1 370

14,4

 

2,9

3 570

16,4

Götalands norra slättbygder

48,0

3 070

12,7

 

1,6

4 030

14,7

Svealands slättbygder

50,3

3 260

9,9

 

1,9

5 850

15,5

Götalands skogsbygder

54,6

4 620

8,1

 

9,6

10 120

10,9

Mell. Sveriges skogsbygder

57,5

2 280

13,0

 

8,0

4 090

15,6

Nedre Norrland

81,0

2 320

4,9

 

19,7

4 550

8,5

Övre Norrland

82,1

1 250

2,7

 

23,6

3 180

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

56,3

18 600

3,9

 

3,5

36 800

5,1

2014

59,1

23 280

3,5

 

3,5

36 600

4,7

2013

50,6

19 650

3,8

 

3,3

33 190

5,0

2012

55,4

22 250

3,6

 

3,4

34 630

4,7

2011

49,0

21 820

3,8

 

3,3

33 980

..

2010

50,9

25 240

..

 

4,3

43 130

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Exklusive majs.