Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2015. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

22. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2015. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,1

10

35,5

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

10

35,4

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,0

10

35,3

 

0,0

0

0,0

2014

0,0

10

26,8

 

0,0

0

0,0

2013

0,1

170

33,1

 

0,0

0

0,0

2012

0,0

0

0,0

 

0,0

0

24,9

2011

0,1

80

80,0

 

0,9

130

92,5

2010

0,0

30

..

 

1,0

180

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.