Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

130

..

..

Uppsala

19

..

..

830

..

..

Södermanlands

14

..

..

610

..

..

Östergötlands

50

7 470

2,3

2 640

19 700

2,3

Jönköpings

-

..

..

30

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

21

5 800

7,3

470

2 700

7,5

Gotlands

20

4 630

10,9

690

3 200

10,9

Blekinge

3

..

..

140

..

..

Skåne

141

6 740

1,5

11 200

75 500

1,5

Hallands

8

..

..

330

..

..

Västra Götalands

75

6 200

2,5

5 120

31 700

2,6

Värmlands

10

..

..

240

..

..

Örebro

13

..

..

500

..

..

Västmanlands

8

..

..

300

..

..

Dalarnas

6

..

..

230

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

6 910

1,6

5 190

35 900

1,6

Götalands mellanbygder

94

6 230

2,6

6 870

42 900

2,6

Götalands norra slättbygder

116

6 760

1,9

7 160

48 400

1,9

Svealands slättbygder

66

5 080

3,4

2 540

12 900

3,4

Götalands skogsbygder

23

6 000

6,1

1 100

6 600

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

398

6 350

1,2

23 500

149 300

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 730

.

24 400

139 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.