Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

160

..

..

Uppsala

4

..

..

210

..

..

Södermanlands

3

..

..

140

..

..

Östergötlands

25

8 110

1,9

1 220

9 900

1,9

Jönköpings

2

..

..

40

..

..

Kronobergs

-

..

..

20

..

..

Kalmar

72

5 950

3,2

2 880

17 100

3,2

Gotlands

75

5 720

4,9

3 580

20 500

4,9

Blekinge

12

..

..

320

..

..

Skåne

70

6 240

2,5

4 370

27 300

2,7

Hallands

17

..

..

540

..

..

Västra Götalands

43

6 450

2,9

1 650

10 600

2,9

Värmlands

2

..

..

100

..

..

Örebro

6

..

..

230

..

..

Västmanlands

2

..

..

130

..

..

Dalarnas

1

..

..

50

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

6 220

3,2

3 010

18 700

3,6

Götalands mellanbygder

164

5 830

2,7

8 030

46 800

2,7

Götalands norra slättbygder

62

7 130

2,2

2 630

18 700

2,2

Svealands slättbygder

19

..

..

890

..

..

Götalands skogsbygder

30

5 860

3,7

960

5 600

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

110

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

337

6 180

1,6

15 650

96 700

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 600

.

13 550

74 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.