Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

75

4 140

4,4

9 250

38 300

4,5

Uppsala

203

4 840

2,0

28 300

136 900

2,1

Södermanlands

128

5 090

2,3

13 560

69 000

2,5

Östergötlands

159

5 300

2,6

12 410

65 800

2,9

Jönköpings

60

4 100

5,1

5 750

23 600

7,7

Kronobergs

49

4 330

4,9

3 040

13 200

5,0

Kalmar

126

4 930

3,6

9 350

46 100

4,2

Gotlands

115

5 060

3,1

11 810

59 800

3,2

Blekinge

63

4 980

5,2

3 130

15 600

5,2

Skåne

512

6 710

0,8

78 570

527 200

0,8

Hallands

134

5 700

2,1

18 260

104 000

2,3

Västra Götalands

296

4 820

2,1

39 940

192 300

2,5

Värmlands

89

4 130

3,3

8 350

34 500

6,5

Örebro

119

4 960

2,0

13 590

67 400

2,0

Västmanlands

116

5 090

2,3

18 640

94 900

2,3

Dalarnas

66

3 600

5,7

7 310

26 300

5,8

Gävleborgs

85

3 440

4,1

8 830

30 400

4,2

Västernorrlands

44

2 490

6,1

2 890

7 200

7,7

Jämtlands

37

2 790

4,6

1 500

4 200

6,7

Västerbottens

60

2 320

4,2

6 190

14 300

5,8

Norrbottens

51

1 510

5,6

2 910

4 400

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

456

6 790

0,8

68 770

467 000

0,8

Götalands mellanbygder

376

5 670

1,4

40 710

231 000

1,5

Götalands norra slättbygder

359

5 130

2,0

40 410

207 100

2,0

Svealands slättbygder

675

4 860

1,1

86 530

420 600

1,3

Götalands skogsbygder

308

4 530

2,1

30 020

135 900

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

141

3 690

3,5

15 130

55 900

3,5

Nedre Norrland

161

3 110

3,4

13 080

40 600

3,8

Övre Norrland

111

2 080

3,7

9 130

19 000

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

2 587

5 200

0,6

303 650

1 578 100

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 510

.

330 280

1 497 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.