Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

3 580

6,5

3 860

13 800

6,5

Uppsala

86

4 640

3,0

6 140

28 500

3,0

Södermanlands

96

4 200

5,5

8 060

33 800

5,5

Östergötlands

129

4 200

3,5

9 030

37 900

3,7

Jönköpings

59

4 370

3,8

5 530

24 200

5,4

Kronobergs

42

4 800

1,9

2 870

13 800

4,4

Kalmar

38

4 760

5,3

2 680

12 800

7,1

Gotlands

33

3 480

7,2

1 140

4 000

7,2

Blekinge

20

5 030

5,7

560

2 800

14,3

Skåne

119

5 940

3,2

7 850

46 700

4,2

Hallands

103

5 210

3,3

6 560

34 200

5,3

Västra Götalands

402

4 650

2,2

61 220

284 800

2,2

Värmlands

95

4 320

4,4

9 470

40 900

6,3

Örebro

125

4 800

2,7

13 140

63 100

4,2

Västmanlands

126

4 770

3,4

16 290

77 700

3,4

Dalarnas

58

4 500

4,2

4 000

18 000

6,6

Gävleborgs

54

3 670

6,1

2 810

10 300

11,4

Västernorrlands

11

..

..

300

..

..

Jämtlands

4

..

..

70

..

..

Västerbottens

18

..

..

500

..

..

Norrbottens

17

..

..

310

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

6 020

2,3

9 610

57 800

2,4

Götalands mellanbygder

91

4 790

4,7

4 110

19 700

7,0

Götalands norra slättbygder

417

4 900

2,1

53 390

261 300

2,1

Svealands slättbygder

526

4 620

1,7

51 470

237 900

1,9

Götalands skogsbygder

262

4 030

2,8

27 660

111 500

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

148

4 100

3,6

12 970

53 200

5,3

Nedre Norrland

56

2 970

6,1

2 320

6 900

13,8

Övre Norrland

35

2 330

9,4

830

1 900

19,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

1 691

4 610

1,1

162 170

747 800

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 970

.

175 940

700 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.