Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

840

..

..

Uppsala

21

5 990

4,8

1 280

7 700

4,8

Södermanlands

52

6 060

2,5

3 250

19 700

2,5

Östergötlands

95

6 460

2,2

6 070

39 200

2,2

Jönköpings

19

..

..

550

..

..

Kronobergs

19

..

..

530

..

..

Kalmar

64

5 670

3,6

3 220

18 300

3,6

Gotlands

65

5 920

3,9

2 680

15 900

4,2

Blekinge

23

5 280

6,8

630

3 300

6,8

Skåne

103

6 180

2,4

6 990

43 200

2,4

Hallands

68

6 150

2,5

3 530

21 700

2,5

Västra Götalands

92

5 840

2,4

6 220

36 300

2,5

Värmlands

9

..

..

310

..

..

Örebro

25

5 320

5,6

1 140

6 100

5,6

Västmanlands

20

5 670

5,1

940

5 300

5,2

Dalarnas

1

..

..

150

..

..

Gävleborgs

1

..

..

90

..

..

Västernorrlands

1

..

..

20

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

6 200

2,1

5 280

32 700

2,2

Götalands mellanbygder

170

5 910

2,2

8 530

50 400

2,3

Götalands norra slättbygder

141

6 290

1,9

8 680

54 600

1,9

Svealands slättbygder

129

6 070

1,8

7 300

44 300

1,8

Götalands skogsbygder

123

5 680

2,7

6 570

37 400

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

5 360

4,1

2 030

10 900

4,1

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

688

6 000

0,9

38 450

230 800

1,0

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 120

.

28 940

148 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete inklusive vårrågvete.