Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Spring triticale. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

170

..

..

Uppsala

5

..

..

220

..

..

Södermanlands

5

..

..

300

..

..

Östergötlands

12

..

..

490

..

..

Jönköpings

5

..

..

150

..

..

Kronobergs

2

..

..

80

..

..

Kalmar

7

..

..

320

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

340

..

..

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

7

..

..

570

..

..

Värmlands

4

..

..

300

..

..

Örebro

4

..

..

290

..

..

Västmanlands

-

..

..

80

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

150

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

12

..

..

590

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

1 210

..

..

Götalands skogsbygder

20

3 430

10,1

870

3 000

13,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

400

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

68

3 570

7,2

3 440

12 300

7,8

2014

..

..

..

..

..

..

2013

..

..

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

..

..

2010

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

.

.

.

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete inklusive vårrågvete, se tabell 7.