Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Mixed grain. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

480

..

..

Uppsala

14

..

..

1 080

..

..

Södermanlands

16

..

..

950

..

..

Östergötlands

18

..

..

830

..

..

Jönköpings

15

..

..

800

..

..

Kronobergs

8

..

..

180

..

..

Kalmar

12

..

..

730

..

..

Gotlands

7

..

..

260

..

..

Blekinge

2

..

..

40

..

..

Skåne

16

..

..

1 040

..

..

Hallands

10

..

..

710

..

..

Västra Götalands

67

3 770

3,2

4 760

18 000

11,6

Värmlands

10

..

..

420

..

..

Örebro

10

..

..

540

..

..

Västmanlands

8

..

..

480

..

..

Dalarnas

7

..

..

230

..

..

Gävleborgs

13

..

..

340

..

..

Västernorrlands

4

..

..

50

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

9

..

..

160

..

..

Norrbottens

4

..

..

100

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

620

..

..

Götalands mellanbygder

21

4 190

8,2

1 170

4 900

26,8

Götalands norra slättbygder

54

3 880

4,0

3 170

12 300

14,0

Svealands slättbygder

55

3 480

6,2

3 450

12 000

10,9

Götalands skogsbygder

61

3 470

4,3

3 920

13 600

14,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

3 570

5,1

1 140

4 100

22,1

Nedre Norrland

18

..

..

500

..

..

Övre Norrland

13

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

258

3 600

2,3

14 330

51 600

6,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 190

.

19 650

62 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.