Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 19 SM 1601

 

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som
ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 november 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO19SM1601_pdf.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.