Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

5 690

3,0

12 910

73 400

2,5

Uppsala

199

6 080

1,3

30 080

182 800

1,3

Södermanlands

166

6 190

1,3

24 810

153 600

1,3

Östergötlands

276

6 810

1,1

55 880

380 300

1,1

Jönköpings

33

5 520

4,0

2 170

12 000

4,0

Kronobergs

18

..

..

730

..

..

Kalmar

133

6 850

2,0

14 290

97 900

2,0

Gotlands

133

6 480

1,5

11 300

73 200

1,5

Blekinge

52

7 040

2,9

4 100

28 900

2,9

Skåne

500

7 660

0,7

106 990

819 300

0,7

Hallands

107

6 190

1,9

12 660

78 400

1,9

Västra Götalands

370

6 040

1,2

68 450

413 300

1,2

Värmlands

51

5 310

3,1

3 230

17 200

3,1

Örebro

115

6 390

1,4

10 610

67 800

1,4

Västmanlands

115

5 660

3,7

12 800

72 500

3,7

Dalarnas

36

5 670

4,7

1 930

11 000

4,7

Gävleborgs

11

..

..

680

..

..

Västernorrlands

3

..

..

80

..

..

Jämtlands

4

..

..

90

..

..

Västerbottens

1

..

..

20

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

449

7 640

0,7

91 250

697 100

0,7

Götalands mellanbygder

402

7 070

0,8

50 010

353 800

0,9

Götalands norra slättbygder

549

6 500

0,8

113 350

736 400

0,8

Svealands slättbygder

699

6 050

0,8

92 430

559 500

0,8

Götalands skogsbygder

198

5 440

2,8

18 090

98 400

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

97

5 340

3,6

8 190

43 700

3,6

Nedre Norrland

14

..

..

460

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

2 409

6 680

0,4

373 800

2 495 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 720

.

323 150

2 190 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.