Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Peas. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

47

3 480

1,6

1 690

5 900

1,7

Uppsala

149

3 690

1,9

5 180

19 100

2,0

Södermanlands

58

3 530

2,5

1 640

5 800

2,5

Östergötlands

102

4 230

2,0

3 670

15 500

2,0

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

35

4 160

2,2

770

3 200

2,2

Gotlands

76

4 030

2,6

2 640

10 600

3,1

Blekinge

5

..

..

70

..

..

Skåne

57

3 680

4,4

2 240

8 200

4,6

Hallands

7

..

..

220

..

..

Västra Götalands

70

3 670

3,7

2 260

8 300

3,7

Värmlands

22

3 080

3,5

560

1 700

3,5

Örebro

60

3 380

3,8

1 390

4 700

3,8

Västmanlands

70

3 140

3,5

2 300

7 200

3,5

Dalarnas

18

..

..

340

..

..

Gävleborgs

12

..

..

230

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

3 690

5,0

1 570

5 800

5,2

Götalands mellanbygder

125

3 980

2,1

4 180

16 600

2,4

Götalands norra slättbygder

152

4 050

2,0

5 280

21 300

2,0

Svealands slättbygder

395

3 530

1,2

12 420

43 800

1,2

Götalands skogsbygder

27

3 940

2,8

710

2 800

2,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 750

6,1

1 040

2 900

6,2

Nedre Norrland

4

..

..

70

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

793

3 690

0,9

25 280

93 200

0,9

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 140

.

15 560

49 700

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.