Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Field beans. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

160

..

..

Uppsala

16

..

..

730

..

..

Södermanlands

32

3 470

4,6

1 170

4 100

4,6

Östergötlands

94

3 360

2,6

5 500

18 500

2,6

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

..

..

Kalmar

13

..

..

280

..

..

Gotlands

10

..

..

290

..

..

Blekinge

8

..

..

190

..

..

Skåne

52

3 580

3,0

3 150

11 300

8,8

Hallands

38

3 130

7,8

2 100

6 600

7,8

Västra Götalands

187

3 690

2,6

12 500

46 000

2,6

Värmlands

27

3 220

5,0

1 100

3 600

5,0

Örebro

23

3 010

3,8

870

2 600

3,8

Västmanlands

22

3 460

4,7

1 320

4 500

4,7

Dalarnas

1

..

..

70

..

..

Gävleborgs

3

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68

3 660

2,9

4 020

14 700

2,9

Götalands mellanbygder

33

3 450

3,3

1 160

4 000

16,1

Götalands norra slättbygder

237

3 660

2,1

15 660

57 300

2,1

Svealands slättbygder

118

3 370

2,5

5 070

17 100

2,5

Götalands skogsbygder

56

2 940

6,8

2 620

7 700

6,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

2 710

5,2

1 050

2 800

6,0

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

536

3 510

1,3

29 570

103 700

1,5

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 460

.

19 030

66 500

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.